UNWTO1300_590
RethinkingTourism

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรมว.กก. ในโอกาสเข้ารับหน้าที

อ่านต่อ

งานสัมมนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและสถาบันJTTRI-AIRO ในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านการท่องเที่ยวสู่ยุคหลังการระบาดของโควิด-19″

อ่านต่อ

ผู้ช่วยปลัดฯ หารือกับ JFCCT ในเรื่องการเตรียมเก็บค่าเหยียบแผ่นดินของชาวต่าง

อ่านต่อ

ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย (นางฉาง หยูเหมิง) เข้าพบปลัดกระทรวงฯ

อ่านต่อ

กิจกรรม

22 กุมภาพันธ์ 2566

งานสัมมนาความร่วมมือท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 22/02/2566
เวลา 14.00 น.
สถานที่ โรงแรมโอกุระ เพลินจิต
15 กุมภาพันธ์ 2566

ออท.อินเดีย ขอเข้าพบรมว.กก.

วันที่ 15/02/2566
13 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 13/02/2566 - 15/02/2566
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM)