รายละเอียดงาน

หน่วยงาน

UN

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

17/07/2567

เวลา

14.00 - 16.00 น.

สถานที่

ผ่านระบบการประชุมทางไกล