รายละเอียดงาน

กก 0209.02/482 ลว. 20 มิ.ย. 67 ขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแพ็คเกจการท่องเที่ยวไทย – กัมพูชา ภายใต้การประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 และการประชุมทวิภาคีคณะทำงานไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

17/07/2567 - 18/07/2567

เวลา

ไม่ระบุเวลา

สถานที่

โรงแรมคอนราด กทม.