รายละเอียดงาน

ตามหนังสือกระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

25/08/2566

เวลา

09.30-12.00 น.

สถานที่

ผ่านระบบการประชุมทางไกล