รายละเอียดงาน

ตามหนังสือ 685-พณ0610ว2074(28เมย66)ประชุมพิจารณาร่าง(Plan of Joint Activities)ไทย-คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

19/06/2566

เวลา

14.00-16.30 น.

สถานที่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผ่านระบบทางไกล