รายละเอียดงาน

ตามหนังสือ ที่ กก 0201/295 ลว. 24 ก.พ. 66

หน่วยงาน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

วันที่

14/05/2566 - 21/05/2566

เวลา

ไม่ระบุเวลา

สถานที่

ประเทศญี่ปุ่น