ทูตฮังการีพบรัฐมนตรีฯ สานความร่วมมือการท่องเที่ยวและกีฬา ไทย-ฮังการี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายชานโดร์ ชีโปช เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ณ ห้องรับรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย – ฮังการี โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. เอกอัครราชทูตฮังการีแสดงความยินดีกับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย-ฮังการี อย่างต่อเนื่อง
2. เอกอัครราชทูตฮังการีได้มอบเหรียญที่ระลึกฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี ไทย-ฮังการี ให้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ โดยประเทศไทยและฮังการีได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี ไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา โดยได้มีจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ อาทิ การแข่งขันเทคบอลกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฮังการี การจัดสร้างสารคดีชุดพิเศษ Hungary on The Nomad เป็นต้น
3. ไทยและฮังการีจะร่วมกันส่งเสริมกีฬาเทคบอลและมวยไทยให้พัฒนาก้าวหน้าสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น และพร้อมจะผลักดันการจัดการแข่งขันกีฬาเทคบอลทั้งระดับเยาวชน ทีมชาติ และระดับโลก ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
4. เอกอัครราชทูตฮังการีได้กล่าวถึงความคืบหน้าในความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาของฮังการี อาทิ โครงการความร่วมมือในการทำวิจัยด้านโภชนาการเพื่อหาสารต้องห้าม(Doping drugs)ในอาหารเสริมของนักกีฬา และการพัฒนาเครื่องติดตามจีพีเอสของนักฟุตบอลเพื่อประเมินประสิทธิภาพในขณะแข่งขัน
5. ฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและฮังการี เพื่อให้เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฮังการีและชาวไทยมากยิ่งขึ้น และขอให้ฮังการีช่วยผลักดันการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเกนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศฮังการีอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

https://www.facebook.com/photo/?fbid=878425230996668&set=pcb.878426287663229