งานเฉลิมฉลองในวันชาติสหรัฐอเมริกา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองงานวันชาติสหรัฐอเมริกา ณ ท็อปกอล์ฟ เมกะซิตี้
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 248 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 โดยสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2376 ซึ่งมีการพัฒนาความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ในด้านของนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2566 ตลอดทั้งปีมีจำนวน 930,206 คน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวน 47,664 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน ของปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 507,251 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่ใช้งบประมาณในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยใช้งบประมาณเป็นจำนวน 387,206,355 บาท นอกจากนี้ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีการผลักดันให้เกิดการหารือในด้านการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับต่อไป

https://www.facebook.com/photo/?fbid=877673417738516&set=pcb.877673644405160