เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีฯ และผู้บริหารของกระทรวงฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อนุญาตให้นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะ โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมเน้นย้ำการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ไทย – จีน อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในประเด็นการส่งเสริมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้ให้หารือร่วมกัน เมื่อครั้งการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย ซึ่งการส่งเสริมความร่วมมือท่องเที่ยวดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการท่องเที่ยว ในฐานะสะพานการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสู่ประชาชน (People-to-People) รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ผ่านมา ไทยได้มีมาตรการฟรีวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีน เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวมาไทยให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประสงค์ที่จะร่วมมือกับฝ่ายจีน ในการขจัดข่าวปลอมและสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว และได้เสนอชื่อจังหวัดเชียงรายและหนองคาย เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกพันธมิตรเมืองท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม (The International Tourism Alliance of Silk Road Cities: ITASRC) อีกด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานเทศกาลวันตรุษจีนของไทยในปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งไทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ปี พ.ศ. 2567 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนจะส่งนักแสดงชาวจีนเข้าร่วมการแสดงด้วย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณที่ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาเอเชียนเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกีฬาจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป

https://www.facebook.com/photo/?fbid=735033722002487&set=pcb.735034235335769