ประชุมเตรียมการเพื่อชี้แจงในรายละเอียดและทำความเข้าใจต่อการจัดตั้งคณะทำงานทวิภาคีด้านการท่องเที่ยว ไทย – ซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้าร่วม (1) การประชุมเตรียมการเพื่อชี้แจงในรายละเอียดและทำความเข้าใจต่อการจัดตั้งคณะทำงานทวิภาคีด้านการท่องเที่ยว ไทย – ซาอุดีอาระเบีย และร่างแผนการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานทวิภาคี ไทย – ซาอุดีอาระเบีย และ (2) การประชุมเจรจาร่างแผนการดำเนินงานฯ ร่วมกับฝ่ายซาอุดีอาระเบีย ในรูปแบบระบบการประชุมทางไกล